வலய கல்விசார் அலுவலர்களுக்கான கணினி பயிற்சி – 2022

பிரதிக்கல்விப் பணிப்பாளர்கள் உதவிக்கல்விப் பணிப்பாளர்கள் ஆசிரிய ஆலோசகர்கள் ஆகியோருக்கான கணினிப்பயிற்சி இன்று எமது வலய தகவல் தொழிநுட்பம் மற்றும் தொலைக்கல்வி மையத்தில் (ITDLH) நடைபெற்றது

புளியங்குளம் ஆசிரியர் வாண்மை விருத்தி நிலையத்தால் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட இதவடிவம் 7

புளியங்குளம் ஆசிரியர் வாண்மை விருத்தி நிலையத்தால் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட இதவடிவம் 7 கணினி வள நிலையத்தில் (CRC) இடம் பெற்றது. 30 ஆசிரியர்கள் பங்குபற்றினர்.

ஆசிரியர்களுக்கான நிகழ்நிலை கற்றல் கற்பித்தல் வளங்களை அறிமுகப்படுத்தல் செயலமர்வு

ஆசிரியர்களுக்கான நிகழ்நிலை கற்றல் கற்பித்தல் வளங்களை அறிமுகப்படுத்தல் செயலமர்வு இன்று 22.09.2022 வவுனியா வடக்கு தகவல் தொழிநுட்பம் மற்றும் தொலைக்கல்வி மையத்தில் (ITDLH) இல் நடைபெற்றது.

பண்புத்தரச்சுட்டி தொடர்பான செயலமர்வு 2022

பண்புத்தரச்சுட்டி தொடர்பான செயலமர்வு 2022 எமது வலயத்தைச்சேர்ந்த இடைநிலைப்பாடசாலை அதிபர்களுக்கான பண்புத்தரச்சுட்டி தொடர்பான செயலமர்வு இன்று 30.08.2022 காலை வவுனியா வடக்கு வலய கணினிவள நிலையத்திலும் வ/புதுக்குளம் மகாவித்தியாலயத்தில் செயன்முறையுடனான செயலமர்வாக நடைபெற்றது.