முதலாவது வினைத்திறன் தடைதாண்டல் இதவடிவம் 7 இற்கான அமர்வுகள். 05,06,07/04/2024

முதலாவது வினைத்திறன் தடைதாண்டல் இதவடிவம் 7 இற்கான அமர்வுகள்.05,06,07/04/2024 05,06,07.04.2024 ஆகிய மூன்று நாட்கள் இதவடிவம் 7 இற்கான அமர்வுகள் நடைபெற்றன. 38 ஆசிரியர்கள் பங்குபற்றியிருந்தனர். இன்று (08.04.2024) முதலாவது வினைத்திறன் தடைதாண்டலை (இதவடிவம் 1-7) 37 ஆசிரியர்கள் வெற்றிகரமாக பூர்த்தி செய்துள்ளனர். வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர் லெனின் அறிவழகன் அவர்களுக்கும், CRC முகாமையாளர், போதானாசிரியர்கள் ஆகியோருக்கும் உளப்பூர்வமான நன்றி.

Read More »

முதலாவது வினைத்திறன் தடைதாண்டல் இதவடிவம் 7 இற்கான அமர்வுகள். 16,17,18/04/2024

முதலாவது வினைத்திறன் தடைதாண்டல் இதவடிவம் 7 இற்கான அமர்வுகள்.16,17,18/04/2024 எமது வவுனியா வடக்கு தகவல் தொழிநுட்பம் மற்றும் தொலைக்கல்வி மத்திய நிலையத்தில் 16, 17, 18.04.2024 ஆகிய மூன்று நாட்கள் இதவடிவம் 7 இற்கான அமர்வுகள் நடைபெற்றன. 36 ஆசிரியர்கள் பங்குபற்றியிருந்தனர். இன்று (18.04.2024) முதலாவது வினைத்திறன் தடைதாண்டலை (இதவடிவம் 1-7) 27 ஆசிரியர்கள் வெற்றிகரமாக பூர்த்தி செய்துள்ளனர். வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர் லெனின் அறிவழகன் அவர்களுக்கும், CRC முகாமையாளர்

Read More »

AL 2023 (2024) பரீட்சைக்கு தோற்றிய மாணவர்களுக்கான கணினி பயிற்சி

AL 2023 (2024) பரீட்சைக்கு தோற்றிய மாணவர்களுக்கான கணினி பயிற்சி க.பொ.த.உயர்தரம் 2023(2024) பரீட்சைக்கு தோற்றிய மாணவர்களுக்கான கணினிப்பயிற்சி நெறிகள் எமது வவுனியா வடக்கு தகவல் தொழிநுட்பம் மற்றும் தொலைக்கல்வி மையத்தில் 07.02.2024 அன்று ஆரம்பமாகும்

Read More »