மாணவர்களுக்கான சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு

2022ம் ஆண்டு எமது தகவல் தொழிநுட்பம் மற்றும் தொலைக்கல்வி மையத்தில் கணினிக்கற்கை நெறிகளை பூர்த்தி செய்த ஒரு தொகுதி மாணவர்களுக்கான சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு 2023

புதுக்குளம் மகாவித்தியாலயத்தில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் எமது வலயக்கல்விப்பணிப்பாளர் திரு.லெனின் அறிவழகன் அவர்கள் தலைமையில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.இந்நிகழ்வில் எமது வலய தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப ஒருங்கிணைப்பாளரும் வலய தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப பாட ஆசிரிய ஆலோசகருமான திரு.சிவராஜா அவர்களும் எமது ITDLH முகாமையாளர் திரு.சுதர்சன் அவர்களும், புதுக்குளம் மகாவித்தியாலய அதிபர் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களும் கலந்துகொண்டனர்..